Nordens Ark

 

Nordens Ark arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid. Nordens Ark bedriver avel, uppfödning, forskning och utbildning samt arbetar med att sprida kunskap om biologisk mångfald. Här möter du bl a amurtiger, amurleopard, järv, lodjur, fjällgås, pilgrimsfalk, ren, varg, utter, hästar, får, getter och pandor. Till Nordens Ark är det 45 km från Högås Gård.